تعداد محصولات این مجموعه : 14
جاروبرقی مخزن دار بوش مدل BOSCH Compact All Floor 2 BGS4ALLGB

جاروبرقی مخزن دار بوش مدل BOSCH Compact All Floor 2 BGS4ALLGB

 • تکنولوژی منحصر به فرد بدون نیاز به کیسه SensorBagless: بی نهایت قدرتمند و حداقل نیاز به سرویس و نگهداری
 • سیستم Quattro Power: تمیزی فوق العاده با کمترین مصرف انرژی
 • صدای بسیار محدود 78dB به لطف سیستم SilenceSound
 • لوازم جانبی حرفه ای شامل برس مبلمان، نازل شکاف و برس ویژه سطوح سخت و برس SilentCleanPlus
 • شعاع عملکرد: 9 متر
قیمت: 4,499,000 تومان
4,499,000 تومان
جاروبرقی مخزن دار بوش مدل BOSCH Bosch Runn’n BGS4UGOLD2

جاروبرقی مخزن دار بوش مدل BOSCH Bosch Runn’n BGS4UGOLD2

 • تکنولوژی کمپرسور: موتوری پیشرفته با فناوری جدید و با تیغه های آیرودینامیکی و جریان هوای کالیبره شده برای بهترین مکش گرد و غبار با پایین ترین مصرف انرژی
 • تکنولوژی منحصر به فرد بدون نیاز به کیسه SensorBagless: بی نهایت قدرتمند و حداقل نیاز به سرویس و نگهداری
 • صدای بسیار محدود 73dB به لطف سیستم SilenceSound
 • لوازم جانبی حرفه ای شامل برس مبلمان، نازل شکاف و برس ویژه سطوح سخت و برس SilentCleanPlus
 • شعاع عملکرد: 10 متر
ناموجود
6,500,000 تومان
جاروبرقی مخزن دار بوش مدل BOSCH Relaxx’x BGS5320R

جاروبرقی مخزن دار بوش مدل BOSCH Relaxx’x BGS5320R

 • تکنولوژی منحصر به فرد بدون نیاز به کیسه SensorBagless: بی نهایت قدرتمند و حداقل نیاز به سرویس و نگهداری
 • سیستم Quattro Power: تمیزی فوق العاده با کمترین مصرف انرژی
 • صدای بسیار محدود 71dB به لطف سیستم SilenceSound
 • لوازم جانبی حرفه ای شامل برس مبلمان، نازل شکاف و برس ویژه سطوح سخت و برس مخصوص SilentClean Premium
 • شعاع عملکرد: 11 متر
ناموجود
3,500,000 تومان
جاروبرقی مخزن دار بوش مدل BOSCH Relaxx’x BGS5A32R

جاروبرقی مخزن دار بوش مدل BOSCH Relaxx’x BGS5A32R

 • تکنولوژی منحصر به فرد بدون نیاز به کیسه SensorBagless: بی نهایت قدرتمند و حداقل نیاز به سرویس و نگهداری
 • سیستم Quattro Power: تمیزی فوق العاده با کمترین مصرف انرژی
 • صدای بسیار محدود 71dB به لطف سیستم SilenceSound
 • لوازم جانبی حرفه ای شامل برس مبلمان، نازل شکاف و برس ویژه سطوح سخت و برس نظافت قابل تنظیم
 • شعاع عملکرد: 11 متر
ناموجود
3,500,000 تومان
جاروبرقی مخزن دار بوش مدل BOSCH Relaxx’x BGS5KITFR

جاروبرقی مخزن دار بوش مدل BOSCH Relaxx’x BGS5KITFR

 • تکنولوژی منحصر به فرد بدون نیاز به کیسه SensorBagless: بی نهایت قدرتمند و حداقل نیاز به سرویس و نگهداری
 • سیستم Quattro Power: تمیزی فوق العاده با کمترین مصرف انرژی
 • صدای بسیار محدود 66dB به لطف سیستم SilenceSound
 • لوازم جانبی حرفه ای شامل برس مبلمان، نازل شکاف و برس ویژه سطوح سخت و برس مخصوص SilentClean Premium و کیت ابزار شامل برس مخصوص روکش های پارچه ای، برس بسیار بلند درزها و برس مبلمان
 • شعاع عملکرد: 11 متر
ناموجود
3,950,000 تومان
جاروبرقی مخزن دار بوش مدل BOSCH Relaxx’x ProSilence BGS5ALL1

جاروبرقی مخزن دار بوش مدل BOSCH Relaxx’x ProSilence BGS5ALL1

 • تکنولوژی منحصر به فرد بدون نیاز به کیسه SensorBagless: بی نهایت قدرتمند و حداقل نیاز به سرویس و نگهداری
 • سیستم Quattro Power: تمیزی فوق العاده با کمترین مصرف انرژی
 • صدای بسیار محدود 71dB به لطف سیستم SilenceSound
 • لوازم جانبی حرفه ای شامل برس مبلمان، نازل شکاف و برس ویژه سطوح سخت و برس مخصوص SilentClean Premium
 • شعاع عملکرد: 11 متر
ناموجود
2,950,000 تومان
جاروبرقی مخزن دار بوش مدل BOSCH Relaxx’x ProSilence Plus BGS5RCL

جاروبرقی مخزن دار بوش مدل BOSCH Relaxx’x ProSilence Plus BGS5RCL

 • تکنولوژی منحصر به فرد بدون نیاز به کیسه SensorBagless: بی نهایت قدرتمند و حداقل نیاز به سرویس و نگهداری
 • سیستم Quattro Power: تمیزی فوق العاده با کمترین مصرف انرژی
 • صدای بسیار محدود 71dB به لطف سیستم SilenceSound
 • لوازم جانبی حرفه ای شامل برس مبلمان، نازل شکاف و برس ویژه سطوح سخت و برس نظافت قابل تنظیم
 • شعاع عملکرد: 11 متر
ناموجود
2,950,000 تومان
جاروبرقی مخزن دار بوش مدل BOSCH Relaxx’x ProSilence66 BGS5330

جاروبرقی مخزن دار بوش مدل BOSCH Relaxx’x ProSilence66 BGS5330

 • تکنولوژی منحصر به فرد بدون نیاز به کیسه SensorBagless: بی نهایت قدرتمند و حداقل نیاز به سرویس و نگهداری
 • سیستم Quattro Power: تمیزی فوق العاده با کمترین مصرف انرژی
 • صدای بسیار محدود 71dB به لطف سیستم SilenceSound
 • لوازم جانبی حرفه ای شامل برس مبلمان، نازل شکاف و برس ویژه سطوح سخت و برس نظافت قابل تنظیم
 • شعاع عملکرد: 11 متر
ناموجود
4,450,000 تومان
جاروبرقی مخزن دار بوش مدل BOSCH Relaxx’x ProSilence66 BGS5330S

جاروبرقی مخزن دار بوش مدل BOSCH Relaxx’x ProSilence66 BGS5330S

 • تکنولوژی منحصر به فرد بدون نیاز به کیسه SensorBagless: بی نهایت قدرتمند و حداقل نیاز به سرویس و نگهداری
 • سیستم Quattro Power: تمیزی فوق العاده با کمترین مصرف انرژی
 • صدای بسیار محدود 66dB به لطف سیستم SilenceSound
 • لوازم جانبی حرفه ای شامل برس مبلمان، نازل شکاف و برس ویژه سطوح سخت و برس نظافت قابل تنظیم
 • شعاع عملکرد: 11 متر
ناموجود
3,650,000 تومان
جاروبرقی مخزن دار بوش مدل BOSCH Relaxx’x ProSilence66 BGS5SIL66B

جاروبرقی مخزن دار بوش مدل BOSCH Relaxx’x ProSilence66 BGS5SIL66B

 • تکنولوژی منحصر به فرد بدون نیاز به کیسه SensorBagless: بی نهایت قدرتمند و حداقل نیاز به سرویس و نگهداری
 • سیستم Quattro Power: تمیزی فوق العاده با کمترین مصرف انرژی
 • صدای بسیار محدود 66dB به لطف سیستم SilenceSound
 • لوازم جانبی حرفه ای شامل برس مبلمان، نازل شکاف و برس ویژه سطوح سخت و برس مخصوص SilentClean Premium
 • شعاع عملکرد: 11 متر
ناموجود
6,150,000 تومان
جاروبرقی مخزن دار بوش مدل BOSCH Relaxx’x ProSilence66 BGS5SIL66C

جاروبرقی مخزن دار بوش مدل BOSCH Relaxx’x ProSilence66 BGS5SIL66C

 • تکنولوژی منحصر به فرد بدون نیاز به کیسه SensorBagless: بی نهایت قدرتمند و حداقل نیاز به سرویس و نگهداری
 • سیستم Quattro Power: تمیزی فوق العاده با کمترین مصرف انرژی
 • صدای بسیار محدود 66dB به لطف سیستم SilenceSound
 • لوازم جانبی حرفه ای شامل برس مبلمان، نازل شکاف و برس ویژه سطوح سخت و برس مخصوص SilentClean Premium
 • شعاع عملکرد: 11 متر
ناموجود
6,150,000 تومان
جاروبرقی مخزن دار بوش مدل BOSCH Relaxx’x Ultimate BGS7RCL

جاروبرقی مخزن دار بوش مدل BOSCH Relaxx’x Ultimate BGS7RCL

 • تکنولوژی منحصر به فرد بدون نیاز به کیسه SensorBagless: بی نهایت قدرتمند و حداقل نیاز به سرویس و نگهداری
 • سیستم Quattro Power: تمیزی فوق العاده با کمترین مصرف انرژی
 • صدای بسیار محدود 68dB به لطف سیستم SilenceSound
 • لوازم جانبی حرفه ای شامل برس مبلمان، نازل شکاف و برس ویژه سطوح سخت و برس مخصوص SilentClean Premium
 • شعاع عملکرد: 11 متر
ناموجود
3,600,000 تومان
جاروبرقی مخزن دار بوش مدل BOSCH Zoo’o ProAnimal BGS5335

جاروبرقی مخزن دار بوش مدل BOSCH Zoo’o ProAnimal BGS5335

 • تکنولوژی منحصر به فرد بدون نیاز به کیسه SensorBagless: بی نهایت قدرتمند و حداقل نیاز به سرویس و نگهداری
 • تکنولوژی AirTurbo: جریان هوا بهینه برای عملکرد تمیز کننده بالا با برس توربو
 • صدای بسیار محدود 74dB به لطف سیستم SilenceSound
 • لوازم جانبی حرفه ای شامل برس مبلمان، نازل شکاف و برس ویژه سطوح سخت و برس نظافت قابل تنظیم و برس توربو ProAnimal
 • شعاع عملکرد: 11 متر
ناموجود
4,580,000 تومان