تعداد محصولات این مجموعه : 4
ترازو بوش مدل BOSCH AxxenceSlim Line PPW3300

ترازو بوش مدل BOSCH AxxenceSlim Line PPW3300

 • طراحی بسیار نازک: 22 میلیمتری
 • حداکثر وزن قابل اندازه گیری 180 کیلوگرم
 • EasyStepOn: تنها با ایستادن روی ترازو، به صورت خودکار فعال می شود
 • نمایشگر: 40 × 91 سانتی‌متر
 • اندازه سطح: 30 × 30 سانتی‌متر
قیمت: 550,000 تومان
550,000 تومان
ترازو بوش مدل BOSCH AxxenceSlimLine Analysis Plus PPW3330

ترازو بوش مدل BOSCH AxxenceSlimLine Analysis Plus PPW3330

 • طراحی بسیار نازک: 22 میلیمتری
 • حداکثر وزن قابل اندازه گیری 180 کیلوگرم
 • محدوده وسیع اندازه گیری به لطف الکترودهای ITO
 • اندازه گیری وزن، اندازه گیری چربی بدن، نمایش BMI، اندازه گیری آب بدن، نمایش توده استخوانی و نمایش توده عضلانی با خطای 0.1 درصد
 • اندازه سطح: 30 × 30 سانتی‌متر
قیمت: 730,000 تومان
730,000 تومان
ترازو بوش مدل BOSCH AxxenceStepOn PPW4201

ترازو بوش مدل BOSCH AxxenceStepOn PPW4201

 • طراحی بسیار نازک: 22 میلیمتری
 • حداکثر وزن قابل اندازه گیری 180 کیلوگرم
 • EasyStepOn: تنها با ایستادن روی ترازو، به صورت خودکار فعال می شود
 • نمایشگر: 40 × 91 سانتی‌متر
 • اندازه سطح: 30 × 30 سانتی‌متر
قیمت: 660,000 تومان 570,000 تومان
660,000 تومان 570,000 تومان
ترازو بوش مدل BOSCH AxxenceStyle PPW3401

ترازو بوش مدل BOSCH AxxenceStyle PPW3401

 • طراحی بسیار نازک: 22 میلیمتری
 • حداکثر وزن قابل اندازه گیری 200 کیلوگرم
 • EasyStepOn: تنها با ایستادن روی ترازو، به صورت خودکار فعال می شود
 • نمایشگر: 40 × 91 سانتی‌متر
 • اندازه سطح: 30 × 30 سانتی‌متر
قیمت: 550,000 تومان
550,000 تومان