تعداد محصولات این مجموعه : 11
قهوه ساز بوش مدل BOSCH ComfortLine TKA6A041

قهوه ساز بوش مدل BOSCH ComfortLine TKA6A041

 • خاموش شدن خودکار پس از 20، 40 یا 60 دقیقه، برحسب انتخاب
 • برنامه رسوب زدایی EasyDescale3 با قابلیت انتخاب میزان سختی آب
 • دکمه Aroma+: برای انتخاب رایحه قهوه
 • جلوگیری از چکه کردن حین بیرون کشیدن محفظه
 • مخزن آب جدا شونده برای سهولت در پر کردن مخزن
قیمت: 1,359,000 تومان
1,359,000 تومان
قهوه ساز بوش مدل BOSCH ComfortLine TKA6A043

قهوه ساز بوش مدل BOSCH ComfortLine TKA6A043

 • خاموش شدن خودکار پس از 20، 40 یا 60 دقیقه، برحسب انتخاب
 • برنامه رسوب زدایی EasyDescale3 با قابلیت انتخاب میزان سختی آب
 • دکمه Aroma+: برای انتخاب رایحه قهوه
 • جلوگیری از چکه کردن حین بیرون کشیدن محفظه
 • مخزن آب جدا شونده برای سهولت در پر کردن مخزن
قیمت: 1,599,000 تومان
1,599,000 تومان
قهوه ساز بوش مدل BOSCH ComfortLine TKA6A044

قهوه ساز بوش مدل BOSCH ComfortLine TKA6A044

 • خاموش شدن خودکار پس از 20، 40 یا 60 دقیقه، برحسب انتخاب
 • برنامه رسوب زدایی EasyDescale3 با قابلیت انتخاب میزان سختی آب
 • دکمه Aroma+: برای انتخاب رایحه قهوه
 • جلوگیری از چکه کردن حین بیرون کشیدن محفظه
 • مخزن آب جدا شونده برای سهولت در پر کردن مخزن
قیمت: 1,459,000 تومان
1,459,000 تومان
قهوه ساز بوش مدل BOSCH CompactClass Extra TKA3A031

قهوه ساز بوش مدل BOSCH CompactClass Extra TKA3A031

 • سیستم گرمایشی قدرتمند 1100 وات برای بدست آوردن رایحه کامل
 • حالت Auto-off: برای گرم نگاه داشتن و ایمنی
 • جلوگیری از چکه کردن حین بیرون کشیدن محفظه
قیمت: 900,000 تومان 769,000 تومان
900,000 تومان 769,000 تومان
قهوه ساز بوش مدل BOSCH CompactClass TKA3A011

قهوه ساز بوش مدل BOSCH CompactClass TKA3A011

 • سیستم گرمایشی قدرتمند 1100 وات برای بدست آوردن رایحه کامل
 • جلوگیری از چکه کردن حین بیرون کشیدن محفظه
 • فیلتر قابل تعویض برای نظافت آسان
 • مخزن آب جدا شونده برای سهولت در پر کردن مخزن
قیمت: 899,000 تومان
899,000 تومان
قهوه ساز بوش مدل BOSCH Styline TKA8011

قهوه ساز بوش مدل BOSCH Styline TKA8011

 • سیستم گرمایشی دوگانه با 1160 وات برای بدست آوردن رایحه کامل
 • VolumeAutomatic برای تنظیم خودکار و بهبود دم آوری قهوه در مقادیر کم
 • حالت Auto-off: برای گرم نگاه داشتن و ایمنی
 • جلوگیری از چکه کردن حین بیرون کشیدن محفظه
 • مخزن آب جدا شونده برای سهولت در پر کردن مخزن
قیمت: 1,450,000 تومان
1,450,000 تومان1,520,000 تومان
قهوه ساز بوش مدل BOSCH Styline TKA8013

قهوه ساز بوش مدل BOSCH Styline TKA8013

 • سیستم گرمایشی دوگانه با 1160 وات برای بدست آوردن رایحه کامل
 • VolumeAutomatic برای تنظیم خودکار و بهبود دم آوری قهوه در مقادیر کم
 • حالت Auto-off: برای گرم نگاه داشتن و ایمنی
 • جلوگیری از چکه کردن حین بیرون کشیدن محفظه
 • مخزن آب جدا شونده برای سهولت در پر کردن مخزن
قیمت: 1,450,000 تومان 1,389,000 تومان
1,450,000 تومان 1,389,000 تومان
قهوه ساز بوش مدل BOSCH Styline TKA8631

قهوه ساز بوش مدل BOSCH Styline TKA8631

 • سیستم گرمایشی دوگانه با 1160 وات برای بدست آوردن رایحه کامل
 • VolumeAutomatic برای تنظیم خودکار و بهبود دم آوری قهوه در مقادیر کم
 • حالت Auto-off: برای گرم نگاه داشتن و ایمنی
 • جلوگیری از چکه کردن حین بیرون کشیدن محفظه
 • تایمر دارای حافظه و ساعت
قیمت: 1,670,000 تومان 1,659,000 تومان
1,670,000 تومان 1,659,000 تومان
قهوه ساز بوش مدل BOSCH Styline TKA8633

قهوه ساز بوش مدل BOSCH Styline TKA8633

 • سیستم گرمایشی دوگانه با 1160 وات برای بدست آوردن رایحه کامل
 • VolumeAutomatic برای تنظیم خودکار و بهبود دم آوری قهوه در مقادیر کم
 • حالت Auto-off: برای گرم نگاه داشتن و ایمنی
 • جلوگیری از چکه کردن حین بیرون کشیدن محفظه
 • تایمر دارای حافظه و ساعت
قیمت: 1,750,000 تومان
1,750,000 تومان1,950,000 تومان
قهوه ساز بوش مدل BOSCH Styline TKA8651

قهوه ساز بوش مدل BOSCH Styline TKA8651

 • سیستم گرمایشی دوگانه با 1100 وات برای بدست آوردن رایحه کامل
 • VolumeAutomatic برای تنظیم خودکار و بهبود دم آوری قهوه در مقادیر کم
 • حالت Auto-off: برای گرم نگاه داشتن و ایمنی
 • جلوگیری از چکه کردن حین بیرون کشیدن محفظه
 • تایمر دارای حافظه و ساعت
قیمت: 1,949,000 تومان
1,949,000 تومان