تعداد محصولات این مجموعه : 4
اسپرسوساز توکار بوش مدل BOSCH CTL636EB1

اسپرسوساز توکار بوش مدل BOSCH CTL636EB1

 • میزان فشار: 19 بار
 • سیستم SensoFlow: سیستم گرمایشی نوین با حرارت دهی یکنواخت به هنگام دم کردن
 • One-Touch Preparation: آماده سازی انواع اسپرسو، اسپرسو ماکیاتو، قهوه، کاپوچینو، لاته ماکیاتو، كافه لاته و ریسترتو تنها با لمس یک کلید
 • Aroma Double: تنظیم طعم قهوه با غلظت بسیار بالا بدون تلخی با دو فرایند آسیاب و دو فرایند دم کردن
 • برنامه اتوماتیک تمیزی و رسوب زدایی Calc’nClean
قیمت: 32,500,000 تومان 28,000,000 تومان
32,500,000 تومان 28,000,000 تومان
اسپرسوساز توکار بوش مدل BOSCH CTL636EB6

اسپرسوساز توکار بوش مدل BOSCH CTL636EB6

 • میزان فشار: 19 بار
 • Home Connect: کنترل هوشمند دستگاه با تلفن هوشمند از طریق WLAN
 • سیستم SensoFlow: سیستم گرمایشی نوین با حرارت دهی یکنواخت به هنگام دم کردن
 • One-Touch Preparation: آماده سازی انواع اسپرسو، اسپرسو ماکیاتو، قهوه، کاپوچینو، لاته ماکیاتو، كافه لاته و ریسترتو تنها با لمس یک کلید
 • Aroma Double: تنظیم طعم قهوه با غلظت بسیار بالا بدون تلخی با دو فرایند آسیاب و دو فرایند دم کردن
قیمت: 33,800,000 تومان 22,000,000 تومان
33,800,000 تومان 22,000,000 تومان
اسپرسوساز توکار بوش مدل BOSCH CTL636ES1

اسپرسوساز توکار بوش مدل BOSCH CTL636ES1

 • میزان فشار: 19 بار
 • سیستم SensoFlow: سیستم گرمایشی نوین با حرارت دهی یکنواخت به هنگام دم کردن
 • One-Touch Preparation: آماده سازی انواع اسپرسو، اسپرسو ماکیاتو، قهوه، کاپوچینو، لاته ماکیاتو، كافه لاته و ریسترتو تنها با لمس یک کلید
 • Aroma Double: تنظیم طعم قهوه با غلظت بسیار بالا بدون تلخی با دو فرایند آسیاب و دو فرایند دم کردن
 • برنامه اتوماتیک تمیزی و رسوب زدایی Calc’nClean
قیمت: 32,000,000 تومان 21,000,000 تومان
20,500,000 تومان21,000,000 تومان
اسپرسوساز توکار بوش مدل BOSCH CTL636ES6

اسپرسوساز توکار بوش مدل BOSCH CTL636ES6

 • میزان فشار: 19 بار
 • Home Connect: کنترل هوشمند دستگاه با تلفن هوشمند از طریق WLAN
 • سیستم SensoFlow: سیستم گرمایشی نوین با حرارت دهی یکنواخت به هنگام دم کردن
 • One-Touch Preparation: آماده سازی انواع اسپرسو، اسپرسو ماکیاتو، قهوه، کاپوچینو، لاته ماکیاتو، كافه لاته و ریسترتو تنها با لمس یک کلید
 • Aroma Double: تنظیم طعم قهوه با غلظت بسیار بالا بدون تلخی با دو فرایند آسیاب و دو فرایند دم کردن
قیمت: 26,950,000 تومان 22,000,000 تومان
26,950,000 تومان 22,000,000 تومان