تعداد محصولات این مجموعه : 10
اتو بخار مخزن دار بوش مدل BOSCH EasyComfort TDS4070

اتو بخار مخزن دار بوش مدل BOSCH EasyComfort TDS4070

 • تا حداکثر 2400 وات قدرت و 5.5 بار فشار بخار به همراه سیستم ایمنی
 • سیستم ضدرسوب منحصر بفرد Calc’nClean به همراه تایمر برای یادآوری زمان تمیز کردن
 • i-Temp پیشرفته: تنظیمات حرارتی یکسان برای تمامی الیاف قابل اتوکشی
 • کفی CeraniumGlissée برای انتشار ایده آل بخار و حرکت روان اتو
 • سیستم SecureLock: ثابت ماندن اتو روی مخزن بخار به منظور ایمنی بیشتر حین جابجایی
قیمت: 2,750,000 تومان
2,750,000 تومان
اتو بخار مخزن دار بوش مدل BOSCH EasyComfort TDS6030

اتو بخار مخزن دار بوش مدل BOSCH EasyComfort TDS6030

 • تا حداکثر 2400 وات قدرت و 5.7 بار فشار بخار به همراه سیستم ایمنی
 • EasyComfort: راحتی با سیستم EasyComfort بدون نیاز به تنظیمات دما
 • سیستم ضدرسوب منحصر بفرد Calc’nClean به همراه تایمر برای یادآوری زمان تمیز کردن
 • i-Temp پیشرفته: تنظیمات حرارتی یکسان برای تمامی الیاف قابل اتوکشی
 • حالت ECO: ذخیره انرژی تا 20% و ذخیره آب با ظرفیت 30%
قیمت: 2,900,000 تومان
2,900,000 تومان
اتو بخار مخزن دار بوش مدل BOSCH EasyComfort TDS6040

اتو بخار مخزن دار بوش مدل BOSCH EasyComfort TDS6040

 • تا حداکثر 2400 وات قدرت و 5.8 بار فشار بخار به همراه سیستم ایمنی
 • Vario Comfort: برنامه های کاملا هماهنگ اتوکشی برای اتوی بدون نقص لباس ها
 • سیستم ضدرسوب منحصر بفرد Calc’nClean به همراه تایمر برای یادآوری زمان تمیز کردن
 • i-Temp پیشرفته: تنظیمات حرارتی یکسان برای تمامی الیاف قابل اتوکشی
 • حالت ECO: ذخیره انرژی تا 20% و ذخیره آب با ظرفیت 30%
قیمت: 3,230,000 تومان 3,180,000 تومان
3,180,000 تومان3,350,000 تومان
اتو بخار مخزن دار بوش مدل BOSCH ProHygienic TDS6080

اتو بخار مخزن دار بوش مدل BOSCH ProHygienic TDS6080

 • تا حداکثر 2400 وات قدرت و 6 بار فشار بخار به همراه سیستم ایمنی
 • Ultimate400 PulseSteam: بخار عمیق به وسیله تشدید بخار 3 مرحله‌ای تا حداکثر 400 گرم
 • برنامه بهداشت: از بین بردن 99.99% باکتری های موجود در بافت پارچه با به کارگیری تکنولوژی نوآورانه HygienicSteam
 • سیستم ضدرسوب منحصر بفرد Calc’nClean به همراه تایمر برای یادآوری زمان تمیز کردن
 • i-Temp پیشرفته: تنظیمات حرارتی یکسان برای تمامی الیاف قابل اتوکشی
 • حالت ECO: ذخیره انرژی تا 25% و ذخیره آب با ظرفیت 35%
قیمت: 3,680,000 تومان 3,590,000 تومان
3,680,000 تومان 3,590,000 تومان
اتو بخار مخزن دار بوش مدل BOSCH ProHygienic TDS8080

اتو بخار مخزن دار بوش مدل BOSCH ProHygienic TDS8080

 • تا حداکثر 2400 وات قدرت و 7.5 بار فشار بخار به همراه سیستم ایمنی
 • برنامه بهداشت: از بین بردن 99.99% باکتری های موجود در بافت پارچه با به کارگیری تکنولوژی نوآورانه HygienicSteam
 • سیستم ضدرسوب منحصر بفرد Calc’nClean به همراه تایمر برای یادآوری زمان تمیز کردن
 • i-Temp پیشرفته: تنظیمات حرارتی یکسان برای تمامی الیاف قابل اتوکشی
 • حالت ECO: ذخیره انرژی تا 25% و ذخیره آب با ظرفیت 35%
قیمت: 4,100,000 تومان
4,100,000 تومان
اتو بخار مخزن دار بوش مدل BOSCH Sensixx DS38 ProHygienic TDS3831104

اتو بخار مخزن دار بوش مدل BOSCH Sensixx DS38 ProHygienic TDS3831104

 • تا حداکثر 3100 وات قدرت و 6.5 بار فشار بخار به همراه سیستم ایمنی
 • برنامه بهداشت: از بین بردن 99.99% باکتری های موجود در بافت پارچه با به کارگیری تکنولوژی نوآورانه HygienicSteam
 • سیستم ضدرسوب منحصر بفرد Calc’nClean به همراه تایمر برای یادآوری زمان تمیز کردن
 • i-Temp پیشرفته: تنظیمات حرارتی یکسان برای تمامی الیاف قابل اتوکشی
 • حالت ECO: ذخیره انرژی تا 30% و ذخیره آب با ظرفیت 40%
قیمت: 4,567,000 تومان 4,250,000 تومان
4,567,000 تومان 4,250,000 تومان
اتو بخار مخزن دار بوش مدل BOSCH Sensixx DS37 ProHygienic TDS3715100

اتو بخار مخزن دار بوش مدل BOSCH Sensixx DS37 ProHygienic TDS3715100

 • تا حداکثر 1500 وات قدرت و 5.5 بار فشار بخار به همراه سیستم ایمنی
 • سیستم ضدرسوب منحصر بفرد Calc’nClean به همراه تایمر برای یادآوری زمان تمیز کردن
 • i-Temp پیشرفته: تنظیمات حرارتی یکسان برای تمامی الیاف قابل اتوکشی
 • حالت ECO: ذخیره انرژی تا 30% و ذخیره آب با ظرفیت 40%
قیمت: 3,080,000 تومان
3,080,000 تومان
اتو بخار مخزن دار بوش مدل BOSCH Sensixx B45L AdvancedSteam TDS4570

اتو بخار مخزن دار بوش مدل BOSCH Sensixx B45L AdvancedSteam TDS4570

 • تا حداکثر 3100 وات قدرت و 6.5 بار فشار بخار به همراه سیستم ایمنی
 • سیستم ضدرسوب منحصر بفرد Calc’nClean به همراه تایمر برای یادآوری زمان تمیز کردن
 • i-Temp پیشرفته: تنظیمات حرارتی یکسان برای تمامی الیاف قابل اتوکشی
 • حالت ECO: ذخیره انرژی تا 30% و ذخیره آب با ظرفیت 40%
قیمت: 3,300,000 تومان
3,300,000 تومان
اتو بخار مخزن دار بوش مدل BOSCH TDS2170

اتو بخار مخزن دار بوش مدل BOSCH TDS2170

 • تا حداکثر 2400 وات قدرت و 4.5 بار فشار بخار به همراه سیستم ایمنی
 • سیستم ضدرسوب منحصر بفرد Calc’nClean به همراه تایمر برای یادآوری زمان تمیز کردن
 • i-Temp پیشرفته: تنظیمات حرارتی یکسان برای تمامی الیاف قابل اتوکشی
 • کفی PalladiumGlissée: مقاومت بسیار بالا در برابر خراش و اتو کشی بسیار روان
 • بخار عمیق قدرتمند برای نفوذ بهتر تا 240 گرم بخار
قیمت: 2,500,000 تومان
2,500,000 تومان
اتو بخار مخزن دار بوش مدل BOSCH VarioComfort TDS8030

اتو بخار مخزن دار بوش مدل BOSCH VarioComfort TDS8030

 • تا حداکثر 2400 وات قدرت و 6.8 بار فشار بخار به همراه سیستم ایمنی
 • Vario Comfort: برنامه های کاملا هماهنگ اتوکشی برای اتوی بدون نقص لباس ها
 • سیستم ضدرسوب منحصر بفرد Calc’nClean به همراه تایمر برای یادآوری زمان تمیز کردن
 • i-Temp پیشرفته: تنظیمات حرارتی یکسان برای تمامی الیاف قابل اتوکشی
 • حالت ECO: ذخیره انرژی تا 25% و ذخیره آب با ظرفیت 40%
قیمت: 3,880,000 تومان 3,740,000 تومان
3,880,000 تومان 3,740,000 تومان