تعداد محصولات این مجموعه : 5
کشو گرمکن توکار بوش مدل BOSCH BIC630NB1

کشو گرمکن توکار بوش مدل BOSCH BIC630NB1

 • صفحه حرارتی ساخته‌ شده از شیشه فشرده
 • مکانیزم Push-Pull: باز و بسته کردن آسان به لطف مکانیزم فنری
 • حداکثر ظرفیت بشقاب 12 تکه با قطر 26 سانتیمتر
 • حداکثر ظرفیت فنجان اسپرسو 64 تکه
 • کنترل دما در 4 سطح: 80-40 درجه سانتیگراد
قیمت: 7,800,000 تومان 7,200,000 تومان
7,800,000 تومان 7,200,000 تومان
کشو گرمکن توکار بوش مدل BOSCH BIC630NS1

کشو گرمکن توکار بوش مدل BOSCH BIC630NS1

 • صفحه حرارتی ساخته‌ شده از شیشه فشرده
 • مکانیزم Push-Pull: باز و بسته کردن آسان به لطف مکانیزم فنری
 • حداکثر ظرفیت بشقاب 12 تکه با قطر 26 سانتیمتر
 • حداکثر ظرفیت فنجان اسپرسو 64 تکه
 • کنترل دما در 4 سطح: 80-30 درجه سانتیگراد
قیمت: 8,800,000 تومان 8,550,000 تومان
8,800,000 تومان 8,550,000 تومان
کشو گرمکن توکار بوش مدل BOSCH BIC630NW1

کشو گرمکن توکار بوش مدل BOSCH BIC630NW1

 • صفحه حرارتی ساخته‌ شده از شیشه فشرده
 • مکانیزم Push-Pull: باز و بسته کردن آسان به لطف مکانیزم فنری
 • حداکثر ظرفیت بشقاب 12 تکه با قطر 26 سانتیمتر
 • حداکثر ظرفیت فنجان اسپرسو 64 تکه
 • کنترل دما در 4 سطح: 80-40 درجه سانتیگراد
قیمت: 8,500,000 تومان 6,900,000 تومان
8,500,000 تومان 6,900,000 تومان
کشو گرمکن توکار بوش مدل BOSCH BID630NS1

کشو گرمکن توکار بوش مدل BOSCH BID630NS1

 • صفحه حرارتی ساخته‌ شده از شیشه فشرده
 • مکانیزم Push-Pull: باز و بسته کردن آسان به لطف مکانیزم فنری
 • حداکثر ظرفیت بشقاب 40 تکه
 • حداکثر ظرفیت فنجان اسپرسو 192 تکه
 • کنترل دما در 4 سطح: 80-40 درجه سانتیگراد
قیمت: 9,900,000 تومان 7,900,000 تومان
9,900,000 تومان 7,900,000 تومان
کشو گرمکن توکار بوش مدل BOSCH BIE630NS1

کشو گرمکن توکار بوش مدل BOSCH BIE630NS1

 • صفحه حرارتی ساخته‌ شده از شیشه فشرده
 • مکانیزم Push-Pull: باز و بسته کردن آسان به لطف مکانیزم فنری
 • حداکثر ظرفیت بشقاب 14 تکه
 • حداکثر ظرفیت فنجان اسپرسو 64 تکه
قیمت: 7,700,000 تومان
7,700,000 تومان